ویژگی ها

این یک متن نمونه می باشد برای مشاهده ی نحوه ی نمایش مطالب در قالب . شما می توانید این متن را با مراجعه به مدیریت جوملای سایت ویرایش و یا حذف نمایید .این یک متن نمونه می باشد برای مشاهده ی نحوه ی نمایش مطالب در قالب . شما می توانید این متن را با مراجعه به مدیریت جوملای سایت ویرایش و یا حذف نمایید . این یک متن نمونه می باشد برای مشاهده ی نحوه ی نمایش مطالب در قالب .

فریم‌ورک وارپ

این یک متن نمونه می باشد برای مشاهده ی نحوه ی نمایش مطالب در قالب .

مشاهده وب‌سایت

چیدمان

این یک متن نمونه می باشد برای مشاهده ی نحوه ی نمایش مطالب در قالب .

مشاهده وب‌سایت

حالت ها

این یک متن نمونه می باشد برای مشاهده ی نحوه ی نمایش مطالب در قالب . شما می توانید این متن را با مراجعه به مدیریت جوملای سایت ویرایش و یا حذف نمایید .این یک متن نمونه می باشد برای مشاهده ی نحوه ی نمایش مطالب در قالب . شما می توانید این متن را با مراجعه به مدیریت جوملای سایت ویرایش و یا حذف نمایید .این یک متن نمونه می باشد برای مشاهده ی نحوه ی نمایش مطالب در قالب .

 • Style
   
  پیشفرض
 • Style
   
  زرد
 • Style
   
  سرمه‌ای
 • Style
   
  خاکستری
 • Style
   
  آبی
 • Style
   
  نارنجی
 • Style
   
  آبی تیره
 • Style
   
  طرح کاغذ

شما می توانید این متن را با مراجعه به مدیریت جوملای سایت ویرایش و یا حذف نمایید .

منوی عمودی

این یک متن نمونه می باشد برای مشاهده ی نحوه ی نمایش مطالب در قالب . شما می توانید این متن را با مراجعه به مدیریت جوملای سایت ویرایش و یا حذف نمایید .

Sidebar

طرح بلاگ

این یک متن نمونه می باشد برای مشاهده ی نحوه ی نمایش مطالب در قالب . شما می توانید این متن را با مراجعه به مدیریت جوملای سایت ویرایش و یا حذف نمایید .

Blog layout

پوشش

این یک متن نمونه می باشد برای مشاهده ی نحوه ی نمایش مطالب در قالب .

Theme overlay
 <div class="tm-overlay">
   <a href="#">
    <img width="280" height="460" src="/image.jpg" alt="image" />
    <div class="tm-overlay-caption">
     <h2 class="tm-overlay-title">یک متن نمونه</h2>
     <p>این یک متن نمونه می باشد . </p>
    </div>
   </a>
 </div>

آیکون های شبکه های اجتماعی

این یک متن نمونه می باشد برای مشاهده ی نحوه ی نمایش مطالب در قالب .

نحوه اضافه کردن کد کوچک به قالب:

 <a href="#" class="uk-icon-button uk-icon-twitter"></a>
 <a href="#" class="uk-icon-button uk-icon-facebook"></a>
 <a href="#" class="uk-icon-button uk-icon-google-plus"></a>

نمونه آیکون های کاربردی مورد استفاده شده در این قالب.