ویژگی ها

این یک متن نمونه می باشد برای مشاهده ی نحوه ی نمایش مطالب در قالب . شما می توانید این متن را با مراجعه به مدیریت جوملای سایت ویرایش و یا حذف نمایید .این یک متن نمونه می باشد برای مشاهده ی نحوه ی نمایش مطالب در قالب . شما می توانید این متن را با مراجعه به مدیریت جوملای سایت ویرایش و یا حذف نمایید . این یک متن نمونه می باشد برای مشاهده ی نحوه ی نمایش مطالب در قالب .

فریم‌ورک وارپ

این یک متن نمونه می باشد برای مشاهده ی نحوه ی نمایش مطالب در قالب .

مشاهده وب‌سایت

چیدمان

این یک متن نمونه می باشد برای مشاهده ی نحوه ی نمایش مطالب در قالب .

مشاهده وب‌سایت

حالت ها

این یک متن نمونه می باشد برای مشاهده ی نحوه ی نمایش مطالب در قالب . شما می توانید این متن را با مراجعه به مدیریت جوملای سایت ویرایش و یا حذف نمایید .این یک متن نمونه می باشد برای مشاهده ی نحوه ی نمایش مطالب در قالب . شما می توانید این متن را با مراجعه به مدیریت جوملای سایت ویرایش و یا حذف نمایید .این یک متن نمونه می باشد برای مشاهده ی نحوه ی نمایش مطالب در قالب .

  • Style
     
    پیشفرض
  • Style
     
    زرد
  • Style
     
    سرمه‌ای
  • Style
     
    خاکستری
  • Style
     
    آبی
  • Style
     
    نارنجی
  • Style
     
    آبی تیره
  • Style
     
    طرح کاغذ

شما می توانید این متن را با مراجعه به مدیریت جوملای سایت ویرایش و یا حذف نمایید .

منوی عمودی

این یک متن نمونه می باشد برای مشاهده ی نحوه ی نمایش مطالب در قالب . شما می توانید این متن را با مراجعه به مدیریت جوملای سایت ویرایش و یا حذف نمایید .

Sidebar

طرح بلاگ

این یک متن نمونه می باشد برای مشاهده ی نحوه ی نمایش مطالب در قالب . شما می توانید این متن را با مراجعه به مدیریت جوملای سایت ویرایش و یا حذف نمایید .

Blog layout

پوشش

این یک متن نمونه می باشد برای مشاهده ی نحوه ی نمایش مطالب در قالب .

Theme overlay
 <div class="tm-overlay">
     <a href="#">
       <img width="280" height="460" src="/image.jpg" alt="image" />
       <div class="tm-overlay-caption">
         <h2 class="tm-overlay-title">یک متن نمونه</h2>
         <p>این یک متن نمونه می باشد . </p>
       </div>
     </a>
 </div>

آیکون های شبکه های اجتماعی

این یک متن نمونه می باشد برای مشاهده ی نحوه ی نمایش مطالب در قالب .

نحوه اضافه کردن کد کوچک به قالب:

  <a href="#" class="uk-icon-button uk-icon-twitter"></a>
  <a href="#" class="uk-icon-button uk-icon-facebook"></a>
  <a href="#" class="uk-icon-button uk-icon-google-plus"></a>

نمونه آیکون های کاربردی مورد استفاده شده در این قالب.

ارسال شده در دسته‌بندی نشده